پنج شنبه - 2018 مارس 22 - 6 رجب 1439 - 2 فروردين 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 195110
تاریخ انتشار : 27 شهریور 1395 9:51
تعداد مشاهدات : 106

مدرسه علمیه حضرت فاطمه الزهراء(س)

روش های عملی الگودهی در خانواده از منظر قرآن

انسان همواره در مسیر زندگی خویش برای رسیدن به مطلوب نیازمند پیروی از یک الگو است که بر طبق رفتار ومنش و کردار او عمل نماید، که این الگو با توجه به آگاهی فرد از روش صحیح زندگی می تواند برای او مؤثر واقع گردد و یا سبب انحراف او از مسیر کمال به دلیل پیروی از الگوهای نامطلوب و غیرصحیح باشد. الگوهای مثبت و منفی در قرآن معرفی شده است و انسان را به پیروی از الگوهای مثبت ترغیب نموده و نیز او را از پیروی الگوهای منفی منع نموده است تا اینکه هر فرد بداند به عنوان پدر و یا مادر و یا فرزند چه رفتاری را باید داشته باشد تا مثمر ثمر باشد و بتواند آن تأثیر مطلوب را برای رشد و تعالی خود و خانواده خود داشته باشد. این رساله در صدد این است تا با راائه الگوی صحیح اخلاقی و عملی در مسیر رسیدن به کمال، به بیان روش های عملی الگو دهی در خانوداه از منظر قرآن بپردازد.رساله حاضر با روش گردآوری مطالب و تجزیه و تحلیل آنها، به صورت کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. یافته های تحقیق از دیدگاه اسلام ، مبانی روشهای عملی الگودهی، هماهنگی عاطفی با الگو و احساس نیاز به اوست. همچنین الگوی شایسته ویژگی هایی دارد که برخی از آنها عبارتند از : مطابقت گفتار با عمل، محبت و دلسوزی، صبر و استقامت، زهد و قناعت، خداوند متعال در قرآن مجید با بیان الگوها برای انسان، روش های عملی الگودهی در خانواده را ترسیم نموده است. از شیوه های اجرایی این روش در قرآن، می توان به الگودهی و الگوزدایی اشاره کرد. قرآن ویژگی های الگوی شایسته را بیان نموده و انواع الگو در قرآن به صورت الگودهی مردان و زنان و فرزندان ترسیم شده است.
انسان همواره در مسیر زندگی خویش برای رسیدن به مطلوب نیازمند پیروی از یک الگو است که بر طبق رفتار ومنش و کردار او عمل نماید، که این الگو با توجه به آگاهی فرد از روش صحیح زندگی می تواند برای او مؤثر واقع گردد و یا سبب انحراف او از مسیر کمال به دلیل پیروی از الگوهای نامطلوب و غیرصحیح باشد. الگوهای مثبت و منفی در قرآن معرفی شده است و انسان را به پیروی از الگوهای مثبت ترغیب نموده و نیز او را از پیروی الگوهای منفی منع نموده است تا اینکه هر فرد بداند به عنوان پدر و یا مادر و یا فرزند چه رفتاری را باید داشته باشد تا مثمر ثمر باشد و بتواند آن تأثیر مطلوب را برای رشد و تعالی خود و خانواده خود داشته باشد. این رساله در صدد این است تا با راائه الگوی صحیح اخلاقی و عملی در مسیر رسیدن به کمال، به بیان روش های عملی الگو دهی در خانوداه از منظر قرآن بپردازد.رساله حاضر با روش گردآوری مطالب و تجزیه و تحلیل آنها، به صورت کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. یافته های تحقیق از دیدگاه اسلام ، مبانی روشهای عملی الگودهی، هماهنگی عاطفی با الگو و احساس نیاز به اوست. همچنین الگوی شایسته ویژگی هایی دارد که برخی از آنها عبارتند از : مطابقت گفتار با عمل، محبت و دلسوزی، صبر و استقامت، زهد و قناعت، خداوند متعال در قرآن مجید با بیان الگوها برای انسان، روش های عملی الگودهی در خانواده را ترسیم نموده است. از شیوه های اجرایی این روش در قرآن، می توان به الگودهی و الگوزدایی اشاره کرد. قرآن ویژگی های الگوی شایسته را بیان نموده و انواع الگو در قرآن به صورت الگودهی مردان و زنان و فرزندان ترسیم شده است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :