يکشنبه - 2018 ژوئن 24 - 11 شوال 1439 - 3 تير 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 195077
تاریخ انتشار : 4 اسفند 1384 9:54
تعداد مشاهدات : 115

مدرسه علمیه حضرت فاطمه الزهراء(س)

هدف خلقت انسان در قرآن

اين تحقيق با عنوان هدف خلقت انسان از ديدگاه قرآن, در سه بخش و هشت فصل تدوين شده است: ابتداء لزوم خلقت از منظر عقل عشق به ذات, جود و فيض الهي معرّفي شده است. سپس با توجّه به آيات، بيان شده که خلقت موجودات بيهوده نبوده و خداي متعال براي رفع تنهايي يا براي سرگرمي موجودات را خلق نکرده است, بلکه هر موجودي خلق شده است تا بنابر ظرفيت وجودي خود از نعمت وجود بهره مند شود. و موجودات جهان مادّي به تدريج و با گذشت زمان به ظرفيّت نهايي خود خواهند رسيد. سپس خلقت برخي از پديده ها ازجمله: آسمان ها, زمين, شب, روز, کوه ها و راه ها با توجّه به آيات مورد بررسي قرار گرفته است. و آن چه که از اين آيات مي توان به دست آورد اين است که: خداوند متعال زمين و موجودات گوناگون روي آن را به نحوي خلق کرده که انسان بتواند از آن ها بهره ببرد. سپس با توجّه به آيات, خلقت روحاني و جسماني انسان مورد بررسي قرار گرفته است. و ويژگي هاي انحصاري انسان ازجمله: دشواري شناخت انسان، پيمان الست، انسان خليفه ي خدا و امانت دار الهي، كرامت ذاتي و اكتسابي انسان بيان شده است. در ادامه ضرورت بحث از هدف خلقت با توجّه به بررسي علل و انگيزه هاي سؤال از فلسفه ي خلقت, تعريف و ضرورت ايده آل, مشخّص شده است. سپس هدف خلقت از ديدگاه برخي انديشمندان: برتري بر ديگران، علم و اخلاق اجتماعي معرّفي شده است. در ادامه هدف خلقت انسان با توجّه به آيات: عبادت, رحمت، آزمايش، رسيدن به فوز و رستگاري و لقاء الهي معرّفي شده است.

 اين تحقيق با عنوان هدف خلقت انسان از ديدگاه قرآن, در سه بخش و هشت فصل تدوين شده است:

ابتداء لزوم خلقت از منظر عقل عشق به ذات, جود و فيض الهي معرّفي شده است. سپس با توجّه به آيات، بيان شده که خلقت موجودات بيهوده نبوده و خداي متعال براي رفع تنهايي          يا براي سرگرمي موجودات را خلق نکرده است, بلکه هر موجودي خلق شده است تا بنابر ظرفيت وجودي خود از نعمت وجود بهره مند شود. و موجودات جهان مادّي به تدريج و با گذشت زمان به ظرفيّت نهايي خود خواهند رسيد. سپس خلقت برخي از پديده ها ازجمله: آسمان ها, زمين, شب, روز, کوه ها و راه ها با توجّه به آيات مورد بررسي قرار گرفته است. و آن چه که از اين آيات           مي توان به دست آورد اين است که: خداوند متعال زمين و موجودات گوناگون روي آن را به نحوي خلق کرده که انسان بتواند از آن ها بهره ببرد.

سپس با توجّه به آيات, خلقت روحاني و جسماني انسان مورد بررسي قرار گرفته است. و ويژگي هاي انحصاري انسان ازجمله: دشواري شناخت انسان، پيمان الست، انسان خليفه ي خدا و امانت دار الهي، كرامت ذاتي و اكتسابي انسان بيان شده است.

در ادامه ضرورت بحث از هدف خلقت با توجّه به بررسي علل و انگيزه هاي سؤال از            فلسفه ي خلقت, تعريف و ضرورت ايده آل, مشخّص شده است. سپس هدف خلقت از ديدگاه برخي انديشمندان: برتري بر ديگران، علم و اخلاق اجتماعي معرّفي شده است. در ادامه هدف خلقت انسان با توجّه به آيات: عبادت, رحمت، آزمايش، رسيدن به فوز و رستگاري و لقاء الهي معرّفي شده است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :