سه شنبه - 2018 مارس 20 - 4 رجب 1439 - 29 اسفند 1396
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 186274
تاریخ انتشار : 21 مهر 1394 3:29
تعداد مشاهدات : 340

پایان نامه - موسسه آموزش عالی حضرت عبدالعظیم ع

اصل اولی عقلی در شبهات بدوی

پایان نامه سطح سه

عنوان اثر

گرایش

تاریخ دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد مشاور

نام و نام خانوادگی استاد داور

اصل اولی عقلی در شبهات بدوی

فقه و اصول

94/07/21

راضیه خادم نبی

طوبی شاکری گلپایگانی

حبیب الله شعبانی موثق

محمدباقر پارساپور

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

مبانی فقهی فقیه از مبانی اصولی او نشأت می گیرد؛ اگر مبانی اصولی فقیهی کاربردی باشد، استنباط حکم شرعی برای او آسان تر است. یکی از مسائل علم اصول شناسایی اصل اولی عقلی در شبهات بدوی است؛ در مسئله دو دیدگاه وجود دارد، به عبارتی حصر عقلی و درک عقل عملی است.

نظر اول: مسلک قبح عقاب بلا بیان: مشهور عالمان اصولی معتقدند که هنگام شک در اصل تکلیف است اصل براءت عقلی جاری است؛ مهم ترین دلیل بر این ادعا استشهاد به عرف های عقلایی است؛ طبق این نظر مولا فقط نسبت به تکالیف قطعی حق طاعت دارد. منجزیت را از لوازم قطع می دانند؛ و برای منجزیت ظنون باید دلیل بیاورند.

نظر دوم: مسلک حق طاعت: در شبهات بدوی اصل احتیاط عقلی جاری است؛ یعنی عقل دایره حق طاعت را به حکم مولویت خدای تعالی توسعه می دهد و علاوه بر تکالیف قطعی شامل تکالیف ظنی و احتمالی را منجز می داند؛ و بین مولویت مولی و منجزیت احکام تفاوتی نیست؛ طبق مسلک حق طاعت حجیت ظن ذاتی است؛ مطلق انکشاف منجز است و حق طاعت مولی را ثابت می کند چه مرتبه انکشاف قطع که أعلی مرتبه است باشد، یا ظن که مرتبه ای ضعیف تر است، یا احتمال که مرتبه کشف از تکلیف مولوی اش بسیار کم ارزش است.

این دودیدگاه طبق درک عقل عملی است؛ اما در نتیجه شرعی این دونظر تفاوتی نیست. نتیجه ای که بر این اختلاف اصولی مترتب می شود تفاوت در دلیل هایی که یک عالم اصولی برای مبانی خود باید بیاورد تا بتواند در فقه از آن استفاده کند.

در این تحقیق به هر دو مبنا اشاره شده است، تا کشف مبنای صحیح آسان تر شود.

واژگان کلیدی: اصل عقلی، شبهه بدوی، قبح عقاب بلابیان، حق الطاعة، براءت عقلى، احتیاط عقلی


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :