يکشنبه - 2018 ژوئن 24 - 11 شوال 1439 - 3 تير 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 186267
تاریخ انتشار : 5 مرداد 1394 14:46
تعداد مشاهدات : 182

پایان نامه - موسسه آموزش عالی حضرت عبدالعظیم ع

بررسی حجیت، مفهوم وصف و تطبیق آن بر مسائل فقهی احکام بانوان در ابواب مختلف

پایان نامه سطح سه

عنوان اثر

گرایش

تاریخ دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد مشاور

نام و نام خانوادگی استاد داور

بررسی حجیت ، مفهوم وصف و تطبیق آن بر مسائل فقهی احکام بانوان در ابواب مختلف

فقه و اصول

94/05/06

اعظم غیبی

معصومه مظاهری

سید احد حسینی

طوبی شاکری گلپایگانی

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

مفهوم وصف یکی از اقسام مفهوم مخالف و به معناي انتفاء حکم موصوف، به هنگام انتفاء و وصف و عدم بقاء حکم موصوف، با جایگزین شدن وصف دیگر است. این مفهوم در استنباط احکام شرعی و فروعات فقهی جایگاه مهمی دارد. بحث در حجیت این مفهوم موجب شکل گیری سه دیدگاه برجسته شده است. اصولیون بر این نظرند که هر کجا بتوان ثابت نمود که وصف، علت تامه و انحصاري حکم بوده و حکم طرف ربط منطوق نیز طبیعی و سنخ حکم است، نه شخص حکم، وصف مفهوم خواهد داشت و نیز در جایی که قرینه اي بر مفهوم داري وصف وجود داشته باشد، وصف مفهوم فی الجمله ای خواهد داشت و در این اختلافی نیست. در بررسی مفهوم وصف در ابواب مختلف فقهی، در زمینه احکام فقهی بانوان، به کاربردهایی از این مفهوم روبرو شدیم. این مسأله بیانگر این است که اگر چه غالب اصولیون براي وصف، مفهومی قائل نیستند، برخی از آنان در پاره اي از استنباطهاي فقهی خود، پایبند نظرات اصولی خویش نبوده و از این مفهوم استفاده نموده اند.

واژگان کلیدی: حجیت، مفهوم وصف، موضوع، حکم، قید، احکام فقهی بانوان


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :