يکشنبه - 2018 آوريل 22 - 7 شعبان 1439 - 2 ارديبهشت 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 186239
تاریخ انتشار : 20 تیر 1395 12:40
تعداد مشاهدات : 262

مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج)

بلاها، لطف یا کیفر الهی؟

در روایات آمده است که خداوند به دوستانش بلا و مصیبت می دهد. از طرف دیگر از آیات و روایات استفاده می شود که بلاها و مصیبت ها سزای اعمال بد انسان ها در همین دنیا است، حال سؤال این است که از کجا بفهمیم که این بلاها لطف خداست یا اینکه سزای اعمال بد ما است؟


یادآوري چند نکته:
1. بسـیاري از پدیـده ها را که ما فکر می کنیم بلا و شـر و نقمت هست در منابع دینی آمده که آنها نه تنها «شـر و نقمت» نیست، بلکه «خیر و نعمت» می باشد.
چنانچه قرآن کریم می فرماید: «...چه بسا چیزي را خوش نداشته باشید، حـال آنکـه خیر شـما در آن اسـت. و یـا چیزي را دوسـت داشـته باشـید، حـال آنکه شـر شـما در آن است، و خـدا می دانـد، و شـما نمی دانید!» (بقره ـ 216)
2. بسـیاري از گرفتاري ها و ناکامی ها به خاطر سـستی، تنبلی بی احتیاطی و ...خود افراد است و مشمول دو موردی که در طرح سؤال آمده نمی باشد.
3. در آیـات و روایـات براي بلاهـا و گرفتاري هـاي انسـان علت هـا و حکمت هاي فراوانی ذکر شـده است که براي اطلاعات بیشتر به منابع تفسیری و روایی می توان رجوع کرد.


اما در ارتباط با پاسخ به این سؤال ما با چند دسـته از آیات و روایات روبرو هستیم از این رو بعد از مروري مختصـر بر بخشی از این آیات و روایات به پاسخ می پردازیم:


دسته اول: آیات و روایاتی است که بلا و گرفتاري هاي انسان ها را نتیجه اعمال بد آنها نمی شمارد بلکه: گاهی بلا و گرفتاري به خاطر امتحان و آزمایش بندگان است.
چنـانچه قرآن کریم می فرمایـد: «و قطعـًا همه شـما را بـا چیزي از ترس، گرسـنگی، و کـاهش در اموال و جان هـا و میوه هـا، آزمـایش می کنیم؛ و بشارت ده به استقامت کنندگان!» (بقره ـ 155)
و گاهی بلا و گرفتاري و مستجاب نشدن دعا به خاطر بیشتر شدن ارتباط و مناجات با خداست که این لطف خدا بشمار می آید.


دسته دوم:
آیات و روایاتی که گرفتاري ها و مشکلات انسان را به خاطر اعمال خود آنها بر می شمارد. مانند:
1. «و هرکس از یاد من رویگردان شود، زندگی(سخت) و تنگی خواهد داشت و روز قیامت، او را نابینا محشور می کنیم». (طه ـ 124)
2. فساد در خشـکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده اند آشـکار شده است؛ خدا می خواهد نتیجه بر بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند شاید(بسوي حق) بازگردند». (روم ـ 41)
3. در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است: گـاهی فردي گنـاهی انجـام می دهـد و روزي و نعمـتی از او دفع و دور می شود و در این هنگـام امـام(ع) این آیـات را تلاوت کردند: «هنگامی  که سوگند یاد کردند که میوه هاي باغ را صـبحگاهان (دور از چشم مسـتمندان) بچینند و هیچ از آن اسـتثنا نکنند اما (شب هنگام) عذابی فراگیر به باغ آنها فرود آمد در حالی که همه در خواب بودند، و آن باغ سـرسبز همچون شب سـیاه و ظلمانی شد».

معارفی از کیهاننظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :