شنبه - 2019 مي 25 - 21 رمضان 1440 - 4 خرداد 1398

بازشناسی رفتارهای مثبت با محوریت سوره نور

پایان نامه خانم ثریا اروجی

14 دی 1395

سیر و سلوک زن در پرتو آیات و روایات

چکیده پایان نامه اعظم اکبری مطلق

27 شهریور 1395

صهیونیسم از دیدگاه امام خمینی(ره) و امام خامنه ای

چکیده پایان نامه محبوبه نایب کبیر

27 شهریور 1395

مولفه های شخصیتی زن مسلمان بر اساس الگوی اسلامی ایرانی

چکیده پایان نامه محبوبه باقریانی

24 شهریور 1395

کتابشناسی الاربعون حدیثا شهید اول

چکیده پایان نامه مژگان سادات علی آقایی

24 شهریور 1395

ارتباط عبد و مولا به استناد آیه 186 سوره مبارکه بقره

چکیده پایان نامه سکینه بیدار ماشک

20 شهریور 1395

اسلوب تاکید و تاثیر آن بر معنای آیات در جزء 30 قرآن کریم

چکیده پایان نامه خانم مریم علیپور

20 مرداد 1395

اسلوب استثناء به الا در قرآن و تاثیر آن بر معنای آیات

چکیده پایان نامه خانم فاطمه قربانی

20 مرداد 1395

  • تعداد رکوردها : 24