جمعه - 2020 آوريل 10 - 17 شعبان 1441 - 22 فروردين 1399

جلسه دفاع پایان نامه طلاب سطح 3 در گرایش تفسیر و علوم قرآن

عباسی، مدیر سطح سه مجتمع کوثر از برگزاری جلسه دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 در گرایش تفسیر و علوم قرآن در روز شنبه 3 شهریور ماه جاری در مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر خبر داد.

1397/6/4

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) سرکار خانم سیبویه، رشته کلام...

1397/6/3

برگزاری دفاع پایان نامه با موضوع

گنجی، معاون پژوهش کوثر، از برگزاری دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 در روز شنبه 3 شهریور ماه سال جاری در مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر خبر داد.

1397/5/29

دفاعیه طلبه سطح 3 رشته تفسیر و علوم قرآن

دفاعیه سرکار خانم علیخان ایاز

1397/5/24

دفاعیه طلبه سطح 3 رشته تفسیر و علوم قرآن

دفاعیه سرکار خانم خوشرو

1397/5/24

دفاعیه طلبه سطح 3 رشته تفسیر و علوم قرآن

دفاعیه سرکار خانم سلطانمرادی رشته تفسیر و علوم قرآن

1397/5/22

دفاعیه سطح 3 رشته تفسیر وعلوم قرآنی

دفاعیه سرکار خانم سلطانمرادی

1397/5/20

گزارش دفاعیه سطح دو

دفاعیه طلاب سطح 2 در مدرسه....

1397/5/8

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها برگزار شد

1397/5/3

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها

1397/5/3

دفاعیه طلبه سطح3

دفاعیه سرکار خانم مسعودی رشته تفسیر و علوم قرآن

1397/5/2

جلسه دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 در گرایش فقه واصول از طریق ویدئو کنفرانس در مجتمع کوثر

جلسه دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 در گرایش فقه واصول در روز دوشنبه 1 مرداد ماه از طریق ویدئو کنفرانس در مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر

1397/5/1

دفاع پایان نامه با موضوع

جلسه دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 در گرایش تفسیروعلوم قرآن در شنبه 30 تیر ماه جاری در مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر برگزار شد.

1397/4/30

دفاع پایان نامه سطح سه در مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر

جلسه دفاع پایان نامه طلاب سطح 3 در گرایش فقه واصول در روز چهارشنبه 27 تیر ماه سال جاری برگزار شد.

1397/4/27

جلسه دفاع پایان نامه با موضوع«ماهیت استحاله و بررسی مصادیق مستحدثه در فقه مذاهب اسلامی»

گنجی، معاون پژوهش سطح 3 کوثر، از برگزاری دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 در روز سه شنبه 26 تیر ماه در مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر خبر داد.

1397/4/23

برگزاری جلسه کارگروه تحقیقات پایانی سطح2

به همت معاونت پژوهش مدرسه علمیه حضرت فاطمه سلام الله علیها جلسه کارگروه تحقیقات پایانی در روز شنبه مورخ 97/4/16 با حضور اساتید محترم راهنما و مدیریت مدرسه برگزار گردید.

1397/4/16

برگزاری جلسه دفاعیه

این جلسه با داوری سر کار خانم دکتر طوبی شاکری استاد حوزه و دانشگاه و با راهنمایی سرکارخانم الهام نصرت زادگان برگزار شد .

1397/3/31

دفاعیه طلبه سطح 3 رشته تفسیر و علوم قرآن

دفاعیه طلبه سطح 3 رشته تفسیر و علوم قرآن

1397/3/5

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها

1397/2/29

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح2 مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 2 ، خانم صالحی نیک با موضوع...

1397/1/22

تأثیر اسرائیلیات بر داستان پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلّم) در تفاسیر

در جلسه دفاعیه مورخ96/10/27 طلبه زهرا سلیمی از تحقیق پایانی خود با عنوان«تأثیر اسرائیلیات بر داستان پیامبر اکرم(ص) در تفاسیر» دفاع نموده و با کسب نمره19 موفق به کسب مدرک سطح2 گشتند.

1396/12/16

ترجمه و تحقیق مبحث «عده» از کتاب الخلاف شیخ طوسی

در جلسه روز یکشنبه مورخ96/11/29 طلبه فاطمه عرب عامری از تحقیق پایانی خود باعنوان«ترجمه و تحقیق مبحث عده از کتاب الخلاف شیخ طوسی» دفاع نمودند و با کسب نمره20 موفق به کسب مدرک سطح2 گشتند. در ضمن تحقیق پایانی ایشان به عنوان تحقیق برتر از سوی استاد داور سرکارخانم خلیلی معرفی گردید.

1396/12/16

دفاع پايان نامه سطح 3 در روز چهارشنبه 2 اسفند ماه در مجتمع كوثر

احمدی، معاون پژوهش کوثر، از برگزاری دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 در روز چهارشنبه 2 اسفند ماه در مجتمع آموزش علوم اسلامي كوثر خبر داد.

1396/11/29

برگزاری جلسه دفاع از تحقیق پایانی

تشکیل جلسه دفاع از تحقیق پایانی طلبه فاطمه یزدیان

1396/11/21

دفاعیه طلبه سطح 3 رشته تفسیر و علوم قرآن

دفاعیه سرکار خانم یعقوبی طلبه رشته تفسیر و علوم قرآن

1396/11/21

برگزاری جلسه دفاعیه

برگزاری جلسه دفاعیه

1396/11/21

برگزاری شورای پژوهشی

برگزاری شورای پژوهشی جهت تصویب موضوعات تحقیق پایانی.

1396/11/21

دفاعیه طلبه سطح3 رشته تفسیر وعلوم قرآنی

دفاعیه سرکار خانم یعقوبی طلبه رشته تفسیر وعلوم قرآنی

1396/11/14

دفاعیه طلبه سطح3 رشته تفسیر وعلوم قرآنی

دفاعیه طلبه سطح3 خانم محمدی رشته تفسیر وعلوم قرآنی 4/10/96

1396/11/6

دفاع پايان نامه با موضوع «تحليل قاعده ارشاد و كاربرد آن در فقه تربيتي اجتماعي» در مجتمع كوثر

جلسه دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 در رشته فقه واصول دوشنبه 2 بهمن ماه سال جاري در مجتمع آموزش علوم اسلامي كوثر برگزار شد.

1396/11/2

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی دو نفر از طلاب مدرسه روز شنبه هفتم بهمن 96

1396/11/1

دفاع پایان نامه با موضوع «اصول و شیوه های مشاوره در آیات و روایات » در مجتمع کوثر

جلسه دفاع تحقیق پایانی یکی از طلاب سطح 2 در روز شنبه 30 دی ماه سال جاری برگزار شد.

1396/10/30

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

امروز جلسه دفاعیه تحقیق پایانی دو نفر از طلاب مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها برگزار شد.

1396/10/28

دفاعیه طلبه سطح 3 رشته تفسیر و علوم قرآن

دفاعیه طلبه سطح 3 رشته تفسیر و علوم قرآن

1396/10/27

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح2 مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 2 مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) ، خانم زهرا بابایی مورخ 30/10/96 برگزار می گردد.

1396/10/27

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها جلسه دفاعیه تحقیق پایانی چهار نفر از طلاب برگزار شد

1396/10/26

اعلام برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی با داوری سرکارخانم خدایی درمدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها برگزار خواهد شد

1396/10/25

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی 4 نفر از طلاب مدرسه به داوری خانم حاجیان

1396/10/20

دفاعیه طلبه سطح3

دفاعیه طلبه سطح3

1396/10/17

دفاعیه سطح3 رشته تفسیر وعلوم قرآنی

دفاعیه سطح3 رشته تفسیر وعلوم قرآنی

1396/10/11

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه دو نفر از طلاب در مورخ 96/10/10

1396/10/9

برگزاری جلسه دفاع از تحقیق پایانی

برگزاری جلسه دفاع از تحقیق پایانی دو نفر از طلاب مدرسه علمیه حضرت فاطمه (س)

1396/10/2

تشکیل جلسه دفاع از تحقیق پایانی

تشکیل جلسه دفاع از تحقیق پایانی برای دو نفر از طلاب

1396/9/22

دفاعیه دو نفر از طلاب مدرسه علمیه الغدیر برگزار شد.

جلسه دفاع از تحقیق پایانی طلاب مدرسه علمیه الغدیر

1396/9/18

برگزاری اولین نشست کارگروه های تخصصی پایان نامه های سطح سه مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر

احمدی معاون پژوهش کوثر از برگزاری اولین نشست کارگروه های تخصصی پایان نامه های سطح 3 در مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر خبر داد.

1396/9/7

دفاعیه طلبه سطح3 رشته تفسیر و علوم قرآنی

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم «مریم زعفرانیه» با عنوان: «عوامل سوگندهای دروغین و آثار آن از منظر قرآن کریم»

1396/8/2

دفاع پایان نامه «تحلیل الهیاتی آراء ارنست هولمز و بررسی تأثیر آن بربرخی رهبران جنبش تفکر نوین » در مجتمع کوثر

جلسه دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح ۳ مجتمع کوثر در رشته فلسفه از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.

1396/8/1

دفاع پایان نامه با عنوان ماهیت جن و حیطه اختیارات او در مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر

احمدی، معاون پژوهش مجتمع کوثر، از برگزاری جلسه دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح ۳ با عنوان "با عنوان ماهیت جن و حیطه اختیارات او" در رشته تفسیر، خبر داد.

1396/8/1

دفاع پایان نامه با موضوع «بررسی شیوه خداوند در تکامل سازی جامعه ایمانی با توجه به ترتیب نزول خطابات یا ایها الذین آمنوا در قرآن »

احمدی، معاون پژوهش مجتمع کوثر از برگزاری جلسه دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح ۳ در رشته تفسیر، در روز ۳۰ مهر جاری خبر داد.

1396/8/1

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح2 مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلاب سطح 2 مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) ، خانمها اکبری و صیاد، مورخ 4/8/96 برگزار می گردد.

1396/7/30

برگزاري جلسه دفاعيه در مدرسه علميه امام خميني(ره)

برگزاري جلسه دفاعيه در مدرسه علميه امام خميني(ره)

1396/7/29

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه طلاب سطح سه در گرایش تفسیر در مجتمع کوثر

احمدی، معاون پژوهش مجتمع کوثر، از برگزاری دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 در گرایش تفسیر روز یکشنبه 30 مهر جاری خبر داد.

1396/7/29

برگزاری دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 در روز یکشنبه 30 مهر

احمدی، معاون پژوهش مجتمع کوثر، از برگزاری دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح ۳ در گرایش فلسفه روز یکشنبه ۳۰ مهر جاری خبر داد.

1396/7/29

اخبار جلسات دفاعیه

جلسات دفاعیه مرداد و شهریور 96

1396/7/25

دفاع پایان نامه با موضوع « وحدت و کثرت نوعی نفوس انسانی از دیدگاه دو مکتب مشاء و حکمت متعالیه » در مجتمع كوثر

جلسه دفاع پایان نامه سطح سه با موضوع « وحدت و کثرت نوعی نفوس انسانی از دیدگاه دو مکتب مشاء و حکمت متعالیه » در مجتمع کوثر برگزار شد.

1396/7/25

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه با موضوع «تبیین و تحلیل مسأله لذت با موضوع اندیشه های امام خمینی (ره)» در مجتمع کوثر

احمدی، معاون پژوهش کوثر، از برگزاری جلسه دفاع پایان نامه با عنوان «تبیین و تحلیل مسأله لذت با موضوع اندیشه های امام خمینی (ره)» خبر داد.

1396/7/25

برگزاري جلسه علمي پژوهشي در مدرسه علميه امام خميني(ره)

جلسه علمي پژوهشي با هدف تصويب طرح نامه طلاب با حضور اساتيد محترم حجت الاسلام والمسلمين باقي زاده، نحوي، سلطاني و سركار خانم قاسمي برگزار گرديد.

1396/7/24

دفاع پایان نامه با موضوع' وحدت و کثرت نوعی نفوس انسانی از دیدگاه دو مکتب مشاء و حکمت متعالیه' در مجتمع کوثر

معاون پژوهش کوثر، از برگزاری دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح ۳ در روزدوشنبه ۲۴مهر ماه خبر داد.

1396/7/23

برگزاری دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 در روز دوشنبه 24 مهر

جلسه دفاع یکی از طلبه سطح 3 برگزار می شود

1396/7/22

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) سرکار خانم مهدیه سعیدی نشاط، رشته کلام، مورخ29 /7/96 برگزار می گردد...

1396/7/22

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح2 مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 2 مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) ، خانم مریم فولادزاده مورخ 20/7/96 برگزار می گردد.

1396/7/18

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) سرکار خانم حمیده موحدنسب، رشته کلام، مورخ20 /7/96 برگزار می گردد.

1396/7/16

تشکیل جلسه دفاعیه پایان نامه ی جمعی از طلاب

جلسه دفاعیه چهار تن از طلاب عزیز مدرسه باقر العلوم علیه السلام در محل سالن اجتماعات مدرسه مورخ 28.6.96برگزار گردید

1396/7/11

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی 12 نفر از طلاب حوزه علمیه امام حسن مجتبی علیه السلام برگزار گردید.

1396/7/3

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه با موضوع « عفت از منظر فقه و اخلاق » در مجتمع كوثر

احمدی معاون پژوهش کوثر از برگزاری جلسه دفاع پایان نامه با موضوع « عفت از منظر فقه و اخلاق » خبر داد.

1396/7/1

برگزاری جلسه دفاع تحقیق پایانی با موضوع«تطبیق یافته های اسلام و روانشناسی در خودشناسی » در مجتمع کوثر

جلسه دفاع تحقيق پاياني طلاب سطح 2 در مجتمع آموزش علوم اسلامي كوثر برگزار شد.

1396/7/1

«نقش زهد و ساده زیستی در اقتصاد مقاومتی » در مجتمع کوثر

احمدی معاون پژوهش کوثر از برگزاری جلسه دفاع تحقیق پایانی با موضوع « نقش زهد و ساده زیستی در اقتصاد مقاومتی » خبر داد

1396/7/1

دفاع تحقیق پایانی با موضوع « ترس های مثبت و منفی در متون دینی و روانشناسی » در مجتمع کوثر

احمدی معاون پژوهش کوثر از برگزاری جلسه دفاع تحقیق پایانی با موضوع « ترس های مثبت و منفی در متون دینی و روانشناسی » خبر داد

1396/7/1

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه علیمه فاطمیه(س) پاکدشت

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی 4 نفر از طلاب 27 شهریورماه

1396/7/1

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه علمیه فاطمیه(س) پاکدشت

برگزاری جلسه دفاعیه 4 نفر از طلاب 21 شهریورماه

1396/7/1

دفاعیه طلاب مدرسه علمیه الغدیر تهران

دفاعیه طلاب مدرسه علمیه الغدیر تهران (خواهران)

1396/7/1

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح2 مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلاب سطح 2 مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) ، خانمها طیبه کجوری نژاد وزهراحسین پور، مورخ 30/6/96 برگزار می گردد.

1396/6/29

اعلام نتایج بیست و ششمین جلسه دفاعیه طلاب

برگزاری بیست و ششمین جلسه دفاعیه طلاب مدرسه علمیه نورالزهرا(س)

1396/6/29

برگزاری جلسه دفاعیه

برگزاری جلسه دفاعیه در مدرسه علمیه زهرای اطهر(س)

1396/6/27

برگزاری جلسه دفاعیه در مدرسه علمیه امام خمینی(ره)

برگزاری جلسه دفاعیه خانم ها لیلی عسگری، مهناز زارعی و وجیهه سادات نقوی

1396/6/26

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح2 مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 2 مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) ، خانم سیده زهرا دریاباری مورخ 96/6/29برگزار می گردد.

1396/6/25

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح2 مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 2 مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) ، خانم فاطمه غلامزاده مورخ 28/6/96 برگزار می گردد.

1396/6/25

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) سرکار خانم زهره سدیدی، رشته کلام، مورخ25/6/96 برگزار می گردد.

1396/6/18

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح2 مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلاب سطح 2 مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) ، خانمها فهیمه الهه طحانی وشیرین رحمانی ، مورخ 20/6/96 برگزار می گردد.

1396/6/18

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه با موضوع « بررسی مبانی فقهی افساد فی الارض قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۳۹۲) » در مجتمع کوثر

احمدی معاون پژوهش کوثر از برگزاری جلسه دفاع پایان نامه با موضوع «بررسی مبانی فقهی افساد فی الارض قانون مجازات اسلامی (مصوب1392) » خبر داد.

1396/6/14

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه با موضوع « ادله و قلمرو عصمت انبیا از منظر متکلمین معاصر مرحوم صدر، مظفر و شهید مطهری» در مجتمع کوثر

احمدی معاون پژوهش کوثر از برگزاری جلسه دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر خبر داد.

1396/6/14

جلسه دفاع پایان نامه طلاب مجتمع کوثر با موضوع « نامتناهی بودن علم، قدرت، و حیات الهی از منظر عقل و نقل»

احمدی، معاون پژوهش کوثر، از برگزاری جلسه دفاع پایان نامه يكي از طلاب سطح 3 مجتمع آموزش علوم اسلامي كوثر با موضوع « نامتناهی بودن علم، قدرت، و حیات الهی از منظر عقل و نقل» خبر داد.

1396/6/12

دفاعیه

برگزاری جلسه دفاعیه سطح ۲ در شهریورماه 96 در مدرسه علمیه زهرای اطهر(س) تهران

1396/6/7

دفاعیه

جلسه دفـاع از پایان نامه سركار خانم :«سمیه خشدونی فراهانی» با عنوان: « تاثير حسن خلق در سبك زندگي اسلامي از ديدگاه آيات و روايات » مرکز تخصصی حضرت فاطمه (س)

1396/6/6

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه سطح سه با موضوع « کاربردهای مفهوم وصف در فقه امامیه » در مجتمع کوثر

احمدی، معاون پژوهش کوثر، از برگزاری جلسه دفاع پایان نامه با موضوع « کاربردهای مفهوم وصف در فقه امامیه » خبر داد.

1396/6/5

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مؤسسه آموزش عالی حوزوی قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) سرکار خانم اعظم پرویش، رشته کلام، مورخ96/6/11 برگزار می گردد.

1396/6/4

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح2 مدرسه علمیه قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلاب سطح 2 مدرسه علمیه قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) ، خانمها فهیمه تاجیک ومهسا شعیبی ، مورخ 12/6/96 برگزار می گردد.

1396/6/4

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه سطح سه با موضوع «تاثیر خودشناسی بر تحولات اجتماعی از منظر قرآن و نهج البلاغه» در مجتمع کوثر

جلسه دفاع پایان نامه با موضوع « تاثیر خودشناسی بر تحولات اجتماعی از منظر قرآن و نهج البلاغه » با حضور حجت الاسلام نوری زاده مدیر کل محترم تبلیغات اسلامی استان تهران و مؤسس مجتمع کوثر برگزار شد.

1396/5/22

برگزاری دفاع پایان نامه با موضوع' تاثیر خودشناسی بر تحولات اجتماعی از منظر قرآن و نهج البلاغه 'در روز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه

دفاع پایان نامه با موضوع' تاثیر خودشناسی بر تحولات اجتماعی از منظر قرآن و نهج البلاغه 'در روز یکشنبه 22 مرداد ماه برگزار مي شود.

1396/5/21

اعلام نتایج بیست و پنجمین جلسه دفاعیه

اعلام نتایج بیست و پنجمین جلسه دفاعیه مورخ 96/5/9

1396/5/17

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم «فاطمه مردانی» با عنوان: «لجاجت و پیامدهای منفی آن از دیدگاه قرآن و روایات»

1396/5/16

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم «نرجس حیدری» با عنوان با عنوان: «عوامل و موانع رشد معنوی از منظر قرآن کریم»

1396/5/16

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه سطح سه با موضوع «اشتراکات و افتراقات تربیت دینی دختران و پسران از منظر قرآن و روایات »

جلسه دفاع پایان نامه با موضوع « اشتراکات و افتراقات تربیت دینی دختران و پسران از منظر قرآن و روایات» در مجتمع آموزش علوم اسلامي كوثر برگزار شد.

1396/5/15

خبر دفاعیه

اطلاعیه برگزاری بیست و پنجمین جلسه دفاعیه طلاب

1396/5/3

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مؤسسه آموزش عالی حوزوی قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) سرکار خانم مرضیه سادات موسوی، رشته تفسیر، مورخ3 /5/96 برگزار می گردد.

1396/4/21

جلسه دفاعیه طلاب مدرسه علمیه الغدیر تهران (خواهران)

دفاع از تحقیقات پایانی طلاب حوزه علمیه الغدیر

1396/4/20

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح2 مدرسه علمیه قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 2 مدرسه علمیه قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) ، خانم فهیمه صادقی فر مورخ 31/3/96 برگزار می گردد.

1396/3/24

دفاع پایان نامه با موضوع «نقش حکومت دینی در زمینه سازی ظهور از دیدگاه قرآن و روایات » در مجتمع کوثر

احمدی، معاون پژوهش کوثر از برگزاری دفاع پایان نامه با موضوع «نقش حکومت دینی در زمینه سازی ظهور از دیدگاه قرآن و روایات » در مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر خبر داد.

1396/3/17

اطلاعیه دفاعیه

جلسه دفاعيه تحقيق پاياني سطح دو

1396/3/17

  • تعداد رکوردها : 313