سه شنبه - 2020 سپتامبر 29 - 12 صفر 1442 - 8 مهر 1399
17089رکورد در مدت زمان 0.592ثانیه
عبارت مورد جستجو :
دیدار رئیس کمیته امداد
تهیه جهیزیه 7 مهر 1399 15:36
تهیه جهیزیه
بسته معیشتی 7 مهر 1399 15:33
بسته معیشتی
بسته معیشتی 7 مهر 1399 15:33
بسته معیشتی
تهیه و توزیع ماسک در مدارس
توزیع بروشور آیت الله مدنی دومین شهید محراب
نقد و بررسی عملکرد سینما در روز سینما
مسابقه شعر نویسی 7 مهر 1399 15:23
مسابقه شعر نویسی
بسته معیشتی 7 مهر 1399 15:21
بسته معیشتی
طرح بزرگ اطعام پنجشنبه های مهدوی
  • تعداد رکوردها : 17089