جمعه - 2018 اکتبر 19 - 9 صفر 1440 - 27 مهر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 202908
تاریخ انتشار : 1 اسفند 1395 12:19
تعداد بازدید : 409

مدرسه علمیه کریمه اهل بیت علیهم السلام

برگزاری جلسه دفاعیه

برگزاری جلسه دفاعیه طلبه الهه مقدم منش جلسه دفاعیه طلبه الهه مقدم منش با عنوان" واکاوی خوانش اباحه گرایانه (لیبرال) از فقه شیعه با رویکرد اصولی" به راهنمایی سرکار خانم راضیه خادم نبی مورخ 95/12/10 ساعت 11 صبح در مدرسه علمیه کریمه اهل بیت علیهم السلام برگزار خواهد شد. از طلاب عزیزی که تمایل به شرکت در جلسه دفاع مذکور را دارند دعوت به عمل می آید جهت بهره مندی از این جلسه حضور به هم رسانند.


تعريف و تبيين موضوع:
قرائت لیبرال از فقه شیعه مشتمل بر ادراکی محدودکننده و مضیق از حدود و شمول احکام تکلیفیه است. این قرائت با تمسک به روش
های گوناگونی مترصد کاهش دامنهی شمول تکالیف شرعیه مکلفین و اصطلاحا گسترش حوزهی اباحات است. 1
این قرائت مترصدد یریزی راهکارهایی دینی جهت غیردینی کردن دسددتهاه فقه اسدلام اسددت. این ایدئولوژی در مواجهه با فقه امامیه
مترصد صورتبندی قرائتی حداقلی از شمولیت احکام فقهی با بکار بستن این راهکارها میباشد. اجرایی شدن این قرائت از فقه به منزله
کاسته شدن بخش اعظمی از تجویزات فقهی و سپرده شدن آن بر عهده عرف و شخص مکلف خواهد بود. 2
مجموعا در میان مبانی اصولی فقه شیعه، ظرایف و دقایقی وجود دارد، که بی شک نیازمند شرح و بسطی است که آن ها را از قرائتهای
ناصحیح حفظ کند و تلاش روشنفکران لیبرال را برای حداقل کردن نقش دین، از درون خود فقه و به کمک مبانی آن ناکام گذارد.
روزنه های احتمالی نفوذ قرائت ،» اباحهگرایی « از این رو تحقیق حا ضر در صدد ا ست که با نسبتسنجی رابطهی میان فقه و لیبرالیسم
های لیبرال از مبانی اصددولی فقه شددیعه را بازیافته و با تبیین صددحیح آنها راه را بر هرگونه ایرگذاری جریانهای التقاطی مزبور، در فقه
شیعه ببندد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :