دوشنبه - 2019 ژوئن 17 - 14 شوال 1440 - 27 خرداد 1398
15368رکورد در مدت زمان 0.639ثانیه
عبارت مورد جستجو :
معاون فرهنگی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>حوزه -color:yellow'>-color:yellow'>علمیه نجمه خاتون(سلام الله علیها) از اعزام مبلغ به مدارس، جلسات خانگی و پایگاه های -color:yellow'>بسیج و امکان عمومی خبر داد.
طلبه کوشا و جهادگر سرکار خانم زهرا حسینی ضمن تدریس حروف الفبا و کتب کلاس اول مباحث دینی را نیز مطرح نمودند.
سکولاریسم گرایشی است که طرفدار حذف یا بی اعتنایی به دین در ساحت های مختلف حیات انسانی است...
-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>حوزه -color:yellow'>-color:yellow'>علمیه قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) کلاسهای تابستانی برگزار می نماید.
برگزاری نشست سیاسی 26 خرداد 1398 10:17
برگزاری نشست سیاسی
افطاری ایتام 26 خرداد 1398 10:14
افطاری ایتام
برگزاری نشست سیاسی 26 خرداد 1398 10:1
برگزاری نشست سیاسی
نشست پژوهشی فرهنگی نهضت اربعین
مؤسسه آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن علیهماالسلام برگزار می نماید...
  • تعداد رکوردها : 15368