دوشنبه - 2019 سپتامبر 23 - 24 محرم 1441 - 1 مهر 1398
15704رکورد در مدت زمان 0.592ثانیه
عبارت مورد جستجو :
به همت معاونت فرهنگی مدرسه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>علمیه الزهرا (س) قیامدشت کلاسهای قرآنی برگزار گردید.
دومین دوره آموزشی ومهارت افزایی طلاب پلیس افتخاری با حضور اساتید یگان ویژه ناجا درمدرسه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>علمیه الزهرا (س) قیامدشت مورخ 98/6/28 برگزارگردید.
مبلغین گروه جهادی شهید حمید غنی مدرسه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>علمیه الزهرا (س)در دهه اول محرم 98 جهت پاسخ به سوالات احکام شرعی ،دینی ،اعتقادی و ارائه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>مشاوره به بانوان شهرستان قیامدشت درغرفه های ایجاد شده توسط شهرداری درسطح شهر ستان حضورپیدا کردند.
دردهه اول ماه محرم 98 تعدادی ازمبلغین مدرسه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>علمیه الزهرا (س)قیامدشت به حسینیه ها ومحافل عمومی اعزام شدند.
اردوی فرهنگی تفریحی یک روزه به طبیعت باحضور کادر وطلاب مدرسه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>علمیه الزهرا (س)قیامدشت درتاریخ 98/5/30برگزارگردید.
جشن دهه کرامت 31 شهریور 1398 12:10
جشن دهه کرامت
برگزاری جشن بزرگ میلاد امام رضا علیه السلام
برگزاری طرح ازدواج آسان همزمان با جشن بزرگ غدیر
طرح نیکوکاری 31 شهریور 1398 11:54
طرح نیکوکاری با همت طلاب -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>حوزه نجمه خاتون(سلام الله علیها)
مراسم افتتاحیه سال تحصیلی ۹۹-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-۹۸
  • تعداد رکوردها : 15704