دوشنبه - 2019 مي 20 - 16 رمضان 1440 - 30 ارديبهشت 1398
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 196709
تاریخ انتشار : 26 مرداد 1388 14:1
تعداد بازدید : 154

فلسفه مجازات-کوثر

فلسفه مجازات

در دنیاي امروز تلاش بسیاري صورت می گیرد که دین اسلام مورد اقبال انسان ها قرار نگیرد، وبا بکارگیري ترفندها و حیله هاي مختلف ، ایمان مسلمانان را نسبت به اسلام کمرنگ کنند ، یکی از روش هاي دشمنان ایجاد شبهه در مورد عقاید دینی است . که یکـی از این شبـهه ها نسبت به مجازات هاي اسلامی است که سعی می کنند آن ها را از خشونت هاي این دین و مجریان آن را افـرادي خشونـت طلب معـرّفی نمایند . مجازات انواع مختلفی دارد ، در این رساله نوع دنیوي و قانونی آن مورد نظراست ، که خود به دو نوع عرفی و شرعی تقسیم می شود و سه اصل قانونی بودن ، تساوي و شخصی بودن بر آن حکومت می کنند . وجود هراس در مجرم ، آزار دهی و آسیب رسانی و تحقیر آمیز بودن از ویژگی هاي مجازات به حساب می آید .

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح دو (کارشناسی)) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران

مدرسه علمیه کوثر/سال:

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

فلسفه مجازات

 

1388

 

عطیه صالحی

 

خانم ناصری نژاد

 

خانم شهربانومحلاتی

مجازات ، حقوق ، حقوق کیفري ، آموزه هاي دینی قرآن و سنّت

 

 

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

در دنیاي امروز تلاش بسیاري صورت می گیرد که دین اسلام مورد اقبال انسان ها قرار نگیرد، وبا بکارگیري ترفندها و حیله هاي مختلف ، ایمان مسلمانان را نسبت به اسلام کمرنگ کنند ، یکی از روش هاي دشمنان ایجاد شبهه در مورد عقاید دینی است . که یکـی از این شبـهه ها نسبت به مجازات هاي اسلامی است که سعی می کنند آن ها را از خشونت هاي این دین و مجریان آن را افـرادي خشونـت طلب معـرّفی نمایند . مجازات انواع مختلفی دارد ، در این رساله نوع دنیوي و قانونی آن مورد نظراست ، که خود به دو نوع عرفی و شرعی تقسیم می شود و سه اصل قانونی بودن ، تساوي و شخصی بودن بر آن حکومت می کنند . وجود هراس در مجرم ، آزار دهی و آسیب رسانی و تحقیر آمیز بودن از ویژگی هاي مجازات به حساب می آید .نظام کیفري اسلام که از چهار منبع قرآن ، سنّت ، عقل و اجماع استنباط می شود و داراي ویژگی هائی از قبیل الهی بودن، ولائی بودن ، دو بعدي بودن ، انسانی و اخلاقی بودن و عادلانه بودن می باشد . مبناي حقّ مجازات در اسلام حکم و امر خداوند است که به پنج قسم حدود ،قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده تقسیم می شود و اصولی از قبیل قانونی و مشروع بودن ، بازدارندة مجرم از ارتکاب مجدد جرم و مایۀ عبرت دیگران ، متناسب بودن با جرایم ، فردي بودن ،عمومی و همگانی بودن و نیز قانونی بودن بر آن حاکم است .در اسلام هدف از مجازات بازداشتن مجرم از ارتکاب مجدد جرم ، اصلاح و تربیت او ، عبرت دیگران ، اصلاح جامعۀ انسانی ، حمایت از مصالح و منافع همگانی ، برقراري عدالت اجتماعی ومصالح فرد و جامعه می باشد . ممکن است بعضی مسائل و شرایطی به وجود آید که احکام جزائی اسلام تشدید پیدا کند و یا بر عکس باعث ایجاد تخفیف در آن شود و یا احکام به صورت تعلیق درآید .

 روش تحقیق در این رساله روش تحلیل محتوایی و روش جمع آوري اطلاعات روش کتـابخانه اي می باشد و مطالب تحقیق در دو فصل تنظیم شده است .

 

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :