سه شنبه - 2020 آگوست 04 - 15 ذيحجه 1441 - 14 مرداد 1399
16839رکورد در مدت زمان 1.076ثانیه
عبارت مورد جستجو :
دین اسلام، دینی کامل است و هر فردی برای رسیدن به کمال نیاز به مرکب و سواری دارد و بدن انسان مرکبی است تا انسان به طور کامل به کمال برسد.
موضوع مقاله حاضر، نقش اشتغال زنان در توسعة اقتصادی خانواده می باشد.
امام خامنه ای در سخنان مهمی به طلاب توصیه نمودند تا انقلابی بمانند و فرمودند :اگر بخواهیم نظام اسلامی همچنان «اسلامی و انقلابی» بماند باید حوزه علمیه، «انقلابی» بماند زیرا اگر حوزه علمیه انقلابی نماند، نظام در خطر «انحراف از انقلاب» قرار خواهد گرفت. اما انقلابی بودن به چه معناست ؟ و جوان انقلابی چه شاخصه هایی دارد ؟
اگر بخواهیم نظام اسلامی همچنان «اسلامی و انقلابی» بماند باید حوزه علمیه، «انقلابی» بماند زیرا اگر حوزه علمیه انقلابی نماند، نظام در خطر «انحراف از انقلاب» قرار خواهد گرفت.
مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی و شغلی، روزنه امیدی در جهان بویژه در کشورهای صنعتی ودر حال حاضر در کشورهای توسعه بوجود آورده است.
موضوع مقاله حاضر رزق و روزی از دیدگاه آیات و روایات (کاهش ـ اهمیّت ـ افزایش) می باشد، اسلام یک دین چند بُعدی بوده و به تمام جوانب زندگی انسان ها از جمله فردی و اجتماعی و اقتصادی و ... توجّه کرده است.
نخستین شماره نشریه شاهد مدرسه علمیه الغدیر تهران با عنوان «راه آسمان» منتشر شد.
موضوع این تحقیق آثار توکل بر خدا می باشد که عبارتست از اطمینان به چیزی و اظهار عجز در برابر آن است و در این مقاله آثار توکل بر خداوند و همچنین راهکارهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.
کلاس های کارگاهی برای طلاب پایه پنجم جهت آشنایی با مراحل و نحوه تدوین پایان نامه در مدرسه علمیه امام خمینی برگزار شد.
طلاب مؤفق و برتر مدرسه علمیه امام خمینی ره تحت عنوان استعدادهای برتر به مدیریت حوزه علمیه خواهران استان تهران جهت بررسی و اعلام نظر، معرفی شدند.
  • تعداد رکوردها : 16839