دوشنبه - 2018 ژولاي 16 - 4 ذيقعده 1439 - 25 تير 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 195576
تاریخ انتشار : 5 مرداد 1388 9:42
تعداد مشاهدات : 90

تحقیق پایانی-مدرسه علمیه حضرت فاطمه(س)

انتظار و آثار تربيتي و روانشناختي آن

تحقیق پایانی سرکارخانم فاطمه آل ابراهیم با عنوان«انتظار و آثار تربيتي و روانشناختي آن»

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح دو (کارشناسی)) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران

مدرسه علمیه ......حضرت فاطمه(س)...............................................................

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

انتظار و آثار تربيتي و روانشناختي آن

1388

 

فاطمه  آل ابراهيم

 

 

مرضيه درمان

 

 

 

فاطمه سلیمانی

 

تربيت، روانشناختي، انتظار

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

 

 

پژوهش حاضر با موضوع "آثار تربيتي و روانشناختي انتظار "ارائه شده است.

انتظار كيفيتي روحي است، كه موجب بوجود آمدن حالت آمادگي است براي آنچه انتظار دارند، و ضد آن يأس

و نا اميدي است. هر كسي در وادي انتظار وارد ميشود دو نوع انتظا ر را تجرب ه م يكند . انتظار ي ك ه سازنده ،

تعهدآور، نيروآفرين و تحركبخش است، به گونهاي كه ميتواند نوع ي عباد ت و ح قپرستي شمرد ه شود ، و

انتظاري كه ويرانگر، اسارتبخش و فلج كننده است. در اين نوع انتظار گناه هم فال است و هم تماشا، هم لذ ت

است و كامجويي، و هم كمك است به انقلاب مقدس نهايي.

اما فلسفة انتظار خودسازي فردي و خودياريهاي اجتماعي است و اينكه منتظران ي راستي ن در فسا د محي ط ح ل

نميشوند.

ره دنچ در راه انتظار موانعي وجود دارد موانعي كه برداشت غلط از مفهوم انتظا ر است ، برداشت ي ك ه انتظا ر را

يأس و نا اميدي و سياهنمايي مطلق تاريخ مينامد. اشتباه در مصداق منجي و اسير مدعيان دروغين و جعل ي شد ن

و افتادن در دام مكاتب و فرقههاي انحرافي، غفلت و بيتفاوتي، . . . . . و ضعف مباني اعتقادي نيز موانع ي در راه

انتظار است.

اصل انتظار در تمامي مكاتب و اديان الهي و غير الهي وجود دارد، اما از ديدگاه محققان، نگا ه شيعيا ن ب ه انتظا ر

نگاه خاصي است. چنانچه در طول تاريخ حيات پر افتخا ر تشي ع مه مترين عامل ي ك ه شيعيا ن را در براب ر تما م

حكومتهاي جور و ستم حفظ نموده و از زوال و انقراض نگه داشته است همين مسئله است.

اب اين نگاه، انتظار باعث هدفدار شدن، باعث ساختن و تربيت شدن است. اما آثار تربيتي و روانشناختي انتظار ،

گريز از يأس، گسترش اميدهاي واقعي، پويايي معطوف به هدف، استقرار وحدت و همبستگي، سلام ت اخلاق ي

جامعه، . . . . . و سرانجام آن، آمادگي و اشتياق براي رسيدن به هدف موعود ميباشد، به اميد آن روز.

 

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :