دوشنبه - 2018 ژولاي 16 - 4 ذيقعده 1439 - 25 تير 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 193443
تاریخ انتشار : 27 شهریور 1395 21:3
تعداد مشاهدات : 263

تحقيق پاياني_مدرسه علميه الزهرا(س) واوان

بررسي قيامت از ديدگاه آيات و روايات

مس له ی معاد یکی از اصول اصلی دین مبین اسلام می باشد که با واژه ی قییامت عایین شده است. از سوی دیگر حدود ثلث قران به مس له ی قیامت و روز رستیاخیز اختصاص دارد که به انحاء مختلف در خصوص کیفیت قیامت و سایر ویژگی های آن سخن بیه مییان آورده اسیت؛ این مس له نشان می دهید کیه قیامیت در آمیوزه هیای دینیی دارای جایگیاه خاصیی میی باشید؛ همان طوری که از متن آیات قران و روایات اهل بیت استنبا می شود ایمیان بیه روز رسیتاخیز پس از توحید و ایمان به یگانگی خدا برای هر انسانی الزامی است، ولی انسان به علت ایین کیه در دنیا روح قرین جسم است، قادر نیست تمامی مطالب را در مورد جهان پیس از میرگ بداند و در این وادی، ناره ای جز گشودن دست نیاز به سوی وحی ندارد

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح دو (کارشناسی)) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران

مدرسه علمیه الزهرا(س)واوان

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

بررسي قيامت
از ديدگاه آيات و روايات

 

 1395

 

 رقيه محمودي

 

سركار خانم يكتاپور

 

حاج آقا محفوظي

 

 قیامت، معاد، آیات و روایات، برزخ، شفاعت

 

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

با فرا رسیدن مرگ و جدا شدن روح از بدن انسان وارد عالمی می شود که بی ارتباط با عالم دنیا نیست؛ عالمی که حایل بين دنیا و آخرت است و برزخ نام دارد و تا روز قیامیت در آن جا به سر می برد؛ با نفخ صور دوم که همان نفخ زنده کننده ی انسان هاست در صحنه ی هولناك قیامت حاضر می شوند تا به حساب اعمالشان رسیدگی گردد؛ حوادث روز رستاخیز بسیار است،که یکی از مهم ترین اتفقات آن روز، شهادت اعضای بدن آدمی است که زبان به گواهی می گشایند و هر انسانی در آن روز خود را محتاج شفیعی می دانید، در اینجاست که مسئله ي شفاعت خودنمایی می کند که یکی از مزایایی است که خداوند متعال به مؤمنان اختصاص داده از آن ها یاد کیرده اسیت، » اصحاب یمین « است. مؤمنان همان کسانی هستند که قرآن با تعبیر بنابراین اصحاب یمین کسانی هستند که از اوصاف رذیله به دور هستند و به همین لحاظ است که مشمول شفاعت قرار گرفته و در بهشت الهی مستقر می شوند، ولی اصحاب شمال کسانی هستند که شفاعت شافعان روز جزاء شامل آن ها نمی شود؛ بنابراین جایگاه آن ها دوزخ و عذابدردناك است.
در آیات قرآن و روایات اهل بیت اوصاف بهشت و بهشتیان و دوزخ و دوزخیان به خوبی ترسیم شده است تا انسان با هر دو منزلگاه آشنا شده و به خاطر سختی هیای جهنم و آرامی بهشت خود را در مسیر کسانی قرار دهد که عاقبت شان بهشت است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :