جمعه - 2019 ژانوِيه 18 - 12 جمادي الاول 1440 - 28 دي 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 192052
تاریخ انتشار : 3 شهریور 1392 13:58
تعداد بازدید : 130

تحقیق پایانی- مدرسه علمیه کریمه اهل بیت علیهم السلام

بررسی حدود و اجرای علنی برخی از آنها و رابطه ی آن با حقوق بشر

بوق کرنای ممالک شرق غرب در مورد اجرای حد د اسلامی در اپاران تبلیغاات ساوء ساازمان های اطلاعاتی اپشان علیه اسلا، تلقی ارت اعی بودن اسالا، باا قلام ر شانفاران خاود فر ختاه، ظیفه ی ما را در مورد عمل کردن به حد د اسلامی آگا نمودن افراد جامعاه باه جاو اسالامی قوانی آن جدّی تر سنگی تر می کند. لدا ما را بر آن می دارد که بیندپشیم به راستی هدف امیرالمؤمنی علی )علیه السّلا،( در پشت اپا ر اپت که می فرماپند: "حد در سرزمی دشم اجرا نمی شود" ه بود است؟ پا منظور از طائفه در آپه د ، سور ی مبارکه ی نور که آن را بر مف و، علنی باودن اجارای حاد د، حمل نمود اند پا ر اپاتی از اپ قبیل که در متون فق ی جزاپی اسلا، بسیارند در مت تحقیق – هم به آن اشار شد است ه می باشد؟ مگر نه اپ است که اگر می خواهیم حدیّ را جااری کنایم مای باپساتی مصاالح اسالا، را در نظار بگیرپم؟ الّا اگر قرار باشد رجمی ان ا، شود از آن فیلمبرداری کنند سپس اپا فایلم در خاارج از 6 کشور علیه اسلا، نماپش داد شود مرد، را از اسلا، متنفّر کنند، ظیفاه ی ماا را در اپا زمیناه سنگی تر نمود اهمیّت ضر رت پژ هش را صد ندان می کند. امید است که تبلیغات سوء دشم با آگا شدن تود ی مرد، عملارد ملّت هاای اسالامی بای اثار شود حد د اسلامی با اثبات حقّانیت آن ج انی تر گردد.

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح دو (کارشناسی)) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران

مدرسه علمیه ... کریمه اهل بیت علیهم السلام....

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

بررسی حدود و اجرای علنی برخی از آنها

و رابطه ی آن با حقوق بشر

 

1392

 

جمیله مددی

صدیقه کفاش سمنانی

عذرا خلیلی

 

حدود، حقوق بشر، اجرای علنی حدود، عدالت، بازپذیری مجرم، فردی کردن مجازا ها،  نمادین بودن نظام جزایی حدود.

 

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

موضوع بررسی حدود و اجرای علنی برخی از آنها و رابطه ی آن با حقوق بشر یکی از مباحث بحث برانگیز در محافل علمی و فرهنگی است. در این تحقیق سعی شده است که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و روشن گردد که نظر اسلام در مورد حدود و نحوه ی اجرای آنها چیست؛ و آیا در منابع و دستورات دین تصریحی بر علنی بودن مجازا تها وجود دارد یا خیر؟ بدون شک دستورات  اسلام هیچ گاه خالی از مصلحت نبوده و رعایت مصلحت نیز صرفاً به خاطر سعاد و کمال انسان است تا در این راستا بشر از ارزش و کرامت خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد و گوهر عقل نیز که در وجود او نهاده شده برای تأمین همین هدف بوده است. بنابراین اگر انسان نسبت به این گوهر گران بها غافل گردد و خشم و غضب خود را عاقلانه به کار نبندد و مرتکب جنایاتی شود در واقع کرامت انسانی و ارزش بشری خود را از دست داده و به موازات  اعمالی که انجام داده کرامت همنوعان خود را نیز نادیده گرفته است. از این رو اسلام برای بازگرداندن و حفظ کرامت انسان مجرم، راه های زیادی را تدارک دیده تا او در پرتو آن ها سعادت و کرامت ختود را بازیابد؛ که از جمله ی این راهها حد زدن مجرم می باشد و اجرای مجازات ها همان طور که از متون و منابع فقهی به دست می آید برای اصلاح مجرمان است نه به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه.

لذا اهمیت این موضوع ما را بر آن داشت تا به بررسی نحوه ی اجرای حدود در جامعه بپردازیم و به این نتیجه برسیم که اوّلاً در اسلام حد هریک از جرایم مشخص است و ضمناً اساس اسلام بر پایه ی حفظ کرامت و حیثیت افراد است. لذا مسئله ی اجرای حدود در ملاء عام به شکل موجود اصلاً در فقه ما مطرح نیست و نه در قوانین شرع آمده و نه در قوانین حقوقی. لذا با توجه به نویجه ی به دست آمده از آیات و روایات مربوطه ضرورت حفظ آبروی اسلام ایجاب می کند که این مجازا ها و حدود باید بسیار حساب شده صورت پذیرد چرا که اهمیّت و مصلحت اسلام از اهمیت اجرای یک حد خیلی بیشتر است. بنابراین هدف از اجرای حدود در دین مبین اسلام کیفرزدایی است نه کیفر و مجازاتهای حدّی مربوط به نظام نمادین اسلام است و لزوماً مستلزم اجترای علنی حدود نیست.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :