دوشنبه - 2019 مارس 25 - 19 رجب 1440 - 5 فروردين 1398
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 188495
تاریخ انتشار : 11 اسفند 1392 2:26
تعداد بازدید : 101

تحقیق پایانی مدرسه علمیه کوثر ورامین

تعلق خمس بر درآمدهای دولتی

یکی از راههای موفقیت هردین برای جلوگیری از بسط ونفوذفرهنگ دیگر واستقلال فرهنگی آن تامین بودجه ودرآمدهای حکومتی است که برپایه آن دین شکل گرفته است واسلام نیز به عنوان کاملترین دین آسمانی وبرای جلوگیری از بروز فقرورفع فاصله طبقاتی بین آحادمسلمانان برنامه ریزی اقتصادی ومالی مدونی درقالب واجبات مالی نظیرخمس وزکات داشته است . خمس به عنوان یکی از واجبات مالی ومالیاتهای اسلامی ،ضمن ازبین بردن وریشه فقر وزودودن آن درخاندان رسالت ،موجب پاک بودن مال ،گوارابودن درآمد وضمانت بهشت برای پرداخت آن گردیده وهم چنین کسی که به پرداخت آن اقدام می کند مشخصا فردمنظم درحساب وسرمایه دقیق دربرنامه ریزی اقتصادی خانوادگی ومعیشتی خودوافرادتحت تکفل خودنیزمی باشد.برپایه اهمیت وجوب خمس که از کتاب سنت –عقل – اجماع استنباط می گردد وفقها شیعه کتابهایی درتبیین وتشریح مساله خمس بیان داشته اند درپرداخت خمس به تعبیر نگارنده باعث می شود وقتی ماخمس رابه مرجع تقلید می پردازیم واین به پیوند عاطفی ومذهبی مومنین باآنها می انجامد.درجامعه ای که حکومت اسلامی تشکیل شده است وتحت نظر ولی فقیه مدبرانه اداره می گردد این پیوند عمیق وعاطفی ومذهبی به طریق اولی بهتر ومنسجم تر برقرار می گرددچون ولی فقیه است که مقررات اموراقتصادی کشور رابرنامه ریزی می کند پرداخت خمس به ایشان نه تنها اقتصادی رادرجامعه اسلامی به اجرا درآوردوکمک شایان می نماید. به هرحال باتوجه به موضوع پایان نامه به این نتیجه رسیدیم که فقها تلاش بسیاری نسبت به این تکلیف الهی کرده اند ودرموردخمس اموال منقول هیچ اختلاف نظری نداشتند فقط اختلاف نظر آنان درمودراموال غیرمنقول بودکه عده ایی ازفقها قائل به پرداخت خمس وعده ایی قائل به عدم پرداخت خمس وهردوگروه دلایلی را اشاره کرده اند اما نظرقوی تر همان نظر فقهایی که قائل به عدم پرداخت خمس بوده اند .

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی


تعلق خمس بر در آمدهای  دولتی

1392
ام لیلا عمرانی
محمد حیدری
عذرا خلیلی

درآمد  مال  انفال خمس   درآمدهای دولتی

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده


اسلام به عنوان کاملترین شریعت آیین توحیدی برای جلوگیری از نفوذفقروگسترش عدالت در بین مردم برنامه ریزی کرد وتوانست با مسئله فقهی خمس وسیله رشد معنوی ،افتتاح ابواب رزق ،تقویت دین ،استحکام واستقلال مکتب فقه شیعه رافراهم کند.

لذاتلاش فقهی ومجاهدت های بی دریغ علمی فقهای بزرگ شیعه درمیادین اسلامی به منصه ظهور رسید وباتوضیح وتبیین وفلسفه واحکام درقالب کتب فقهی عمده ای همچون خمس پرداخته اند وبادلایل معتبر کتاب سنت عقل واجماع وجوب خمس رااثبات کرده اند وباتوجه به عنوان پایان نامه تعلق یاعدم  تعلق خمس به درآمدهای دولتی است اموال دولتی را به منقول وغیرمنقول ومعادن واراضی تقسیم کرده اند .دراموال منقول هیچ اختلاف نظری وجودندارد اما درمورد اموال غیر منقول نظرات فقها فرق می کند عده ایی قائل به وجوب خمس وعده ایی قائل به عدم وجوب خمس هستند ونظر استوارتر همان نظرفقهایی که قائل به عدم وجوب خمس هستند می باشد.لذاپژوهش حاضر به دلیل جدید بودن موضوع ،گامی درجهت شکوفایی وپویایی فقه شیعه که نتیجه آن چیزی جزاستحکام اعتقاد فقهی پیرامون مساله خمس درباره پژوهش موردنظر نمی تواندباشد.


 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :