جمعه - 2019 ژانوِيه 18 - 12 جمادي الاول 1440 - 28 دي 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 186827
تاریخ انتشار : 28 آذر 1394 3:47
تعداد بازدید : 246

پایان نامه - کوثر تهران

بررسی تطبیقی نظریه علامه طباطبایی و فخر رازی در معاد جسمانی

پایان نامه سطح سه

عنوان اثر

گرایش

تاریخ دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد مشاور

نام و نام خانوادگی استاد داور

بررسی تطبیقی نظریه علامه طباطبایی و فخر رازی در معاد جسمانی

کلام اسلامی

94/09/28

طاهره شاکری

رحیم لطیفی

حمید کریمی

محمدحسین خوانین زاده

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

علامه وفخر رازی از قا ئلین به معاد جسمانی-روحانی اند البته با این تفاوت که فخر در برخی از سخنانش اعتقاد به معاد روحانی دارد ودر غالب سخنانش حکایت از معاد جسمانی دارد. هر کدام در این زمینه از یکسری مبانی وادله بهره جستند با تفاوت هایی که در آن مشاهده می شود مثلاً در حسن وقبح علامه قائل به حسن و قبح عقلی و ذاتی ودر بحث عدل وحکمت چون خدا را حکیم وعادل می داند اثبات معاد می کند اما فخر رازی قائل به حسن و قبح شرعی است و در بحث عدل و حکمت می گوید هر چه خدا انجام دهد عدل و حکمت است اگر چه مؤمن را عذاب و کافر را پاداش دهد. در بحث حجیت نقل علامه قائل به حجیت در همه ی زمینه ها است اما فخر چنین اعتقادی ندارد. در پاسخ به شبهه ی اعاده ی معدوم و آکل و مأکول فخر قائل به جواز اعاده ی معدوم می شود اما علامه شیئیت شی را به صورت می داند نه ماده و در قیامت بدن ما مثل بدن دنیوی است نه عین آن آنچه در قیامت عین ما می باشد نفس ماست و نفس را حافظ شخصیت انسان مس داند در شبهه تجرد نفس، فخر در بیشتر آثار خود قائل به غیریت بدن با نفس است حال این غیریت تجرد دارد یا نه به طور واضح بیان نمی کند اما علامه از قائلین به تجرد نفس است. آنچه روشن می شود مزیت مکتب اهل بیت بر مکتب اشاعره است. چون اگر قاعده ی حسن و قبح عقلی رد شود قاعده ی حسن و قبح شرعی، عدالت، حکمت و عدل نیز که از مبانی و ادله ی معاد است از بین می روند و اگر معادی نباشد اعتقاد به وجود خالق یکتا هم زائل خواهد شد.

واژگان کلیدی:  معاد، معاد جسمانی، معاد روحانی، ادله ی معاد، مبانی معاد، علامه طباطبایی، فخر رازی


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :