چهارشنبه - 2019 مارس 27 - 21 رجب 1440 - 7 فروردين 1398
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 186813
تاریخ انتشار : 4 آذر 1394 3:19
تعداد بازدید : 161

پایان نامه - کوثر تهران

مبانی فقهی اهداء عضو

پایان نامه سطح سه

عنوان اثر

گرایش

تاریخ دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد مشاور

نام و نام خانوادگی استاد داور

مبانی فقهی اهداء عضو

فقه و اصول

94/09/04

مریم رضائی

طه مرقاتی

محمد قهرمان نژاد

محمدرضا رضانیا معلم

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

    منظور از اهداء، واگذاری و انتقال حقوقی اعضاء در قالب های گوناگون همچون بیع ،هبه،وصیت و غیره است که با جداسازی عضو و واگذاری آن به منتقل الیه، مالکیت عضو به شخص اخیر انتقال می یابد.

    اکثر مردم ، حاضر به اهداء عضو نیستند و ریشه فرهنگی این امر انزجار انسان ها از تکه تکه شدن بدن افراد پس از مرگ است. در برخی از آیات قرآن تصریح گردیده است که حیات و ممات انسان و همچنین تعیین زمان مرگ او، تنها در دست خداوند بوده و او مالک مطلق همه موجودات عالم است.در بررسی رابطه انسان با اعضای بدنش مشخص میگردد که ا ﻧﺴﺎن ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﺧﻮﻳﺶ را دارد ، اﻣﺎ این  ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع و ﺳﻠﻄﻪ و اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﺧﻮد را دارد، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ دارد ﻛﻪ راﺑﻄﻪ وي ﺑﺎ اﻋﻀﺎﻳﺶ را ﺣﻖ ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ .  عده اي از ﻓﻘﻬﺎ اﻧﺴﺎن را مالک  اﻋﻀﺎﻳش می دانند ، در ﻣقابل عده اي دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﻚ اﻋﻀﺎي ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬا ﻧﻤﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎﻳﺶ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ .

    از دیدگاه فقهی، اقدام کنندگان به قطع اعضاء بیمار مرگ مغزی که منجر به مرگ قطعی بیمار می گردد، مرتکب فعل حرام شده و ضامن خسارات وارده می باشند. در صورت اذن بیمار و اولیای دم در اهداء عضو، حق قصاص و دیه ساقط، و در غیر این صورت، حق قصاص و دیه برای اولیای دم ثابت می باشد. از دیگر مباحثی که به آن پرداخته ایم چگونگی اهداء وشرایط دهنده و گیرنده عضو است .اگر فرد وصیت کرده باشد به وصیتش بعد از فوت عمل می شود ولی اگر وصیتی در این مورد نکرده بود، تیم اهداءاز اولیای قانونی اورضایت می گیرند .

   لذا نوشتار حاضر تلاش نموده است  ابتدا مرگ را از نگاهی متفاوت مفهوم شناسی نماید. سپس در بخشی دیگر ضمن اشاره به فتاوای فقها در خصوص احکام تکلیفی (حرمت یا عدم حرمت) و احکام وضعی (ثبوت قصاص و دیه و یا عدم ثبوت قصاص و دیه) شخصی که اقدام به قطع سیستم پزشکی از بیمار مرگ مغزی می نماید تا اعضای بدن وی را اهداء نماید، پرداخته می شود. همچنین میزان تاثیرگذاری اجازه بیمار مرگ مغزی و اولیاء دم وحاکم شرع در رفع حکم تکلیف و وضعی؛ از منظر فقه مورد ژرف کاوی قرار خواهد گرفت.

واژگان کلیدی: مبانی، فقه، اهداء، عضو،مرگ مغزی


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :