چهارشنبه - 2019 مارس 27 - 21 رجب 1440 - 7 فروردين 1398
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 186648
تاریخ انتشار : 24 شهریور 1394 1:53
تعداد بازدید : 505

تحقیق پایانی- مدرسه علمیه کوثر ورامین

حسن معاشرت زوجین از منظر فقه امامیه و قانون موضوعه ایران

سن معاشرت به عنوان یکی از اصول اخلاقی است که در قرآن کریم آیاتی را به خود اختصاص داده است. قرآن حتی به طور مشخص معاشرت نیکو را از وظایف زوجین شمرده و آن را مایه سعادت و بقا و دوام خانواده معرفی نموده است. کسانی که این قانون اخلاقی را که در فقه اسلامی ما بدان تاکید شده و در حد یک تکلیف شرعی به آن امر شده، رعایت نکنند، هم به لحاظ فقهی و هم در قوانین موضوعه مدنی ایران مورد عقاب واقع می شوند. البته مصادیق حسن و سوء معاشرت در زنان و مردان متفاوت است و در نتیجه ضمانت های اجرایی نسبت به عدم رعایت وظایفشان وجود دارد .این تحقیق، با درنظرگرفتن ضعف قوانین موضوعه و عدم تبیین دستورات شرعی موجود در قرآن و احادیث به پیرامون این موضوع توجه کرده و به همین دلیل، برای بیان مصادیق معاشرت به معروف و نقص قوانین مدنی، مباحثی مانند نشوز، آرامش و عدم آرامش روانی، عسر و حرج و ... را مطرح کرده است. نگارنده برای رسیدن به این اهداف، تحقیق را در سه فصل مفهوم شناسی، مبنا و جایگاه حسن معاشرت در اسلام، و آثار حسن معاشرت و سوء معاشرت در خانواده و جامعه تنظیم نموده است. این تحقیق، مسئله محور بوده و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی مباحث را از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده است. مباحث پیرامون حسن معاشرت را می توان در علومی چون روان شناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی، اخلاق و فقه و حقوق بررسی نمود. این پژوهش با ورود به مباحث فقهی و نگاهی به اخلاق اسلامی تنظیم شده است. حاصل کلام آن که بقا و دوام زندگی خانوادگی، سلامت روان افراد خانواده، اعم از پدر و مادر و فرزندان، و هم چنین سلامت روانی و محیطی اجتماع منوط به این آموزه قرآنی است.

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

 حسن معاشرت ، خانواده ، معروف ، نشوز


1394

 

 افسانه کریمی روز بهانی


سمیه آذین مهر

 

حوریه خدایی


حسن معاشرت ، خانواده ، معروف ، نشوز 


چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده


حسن معاشرت به عنوان یکی از اصول اخلاقی است که در قرآن  کریم آیاتی را به خود اختصاص داده است. قرآن حتی به طور مشخص معاشرت نیکو را از وظایف زوجین شمرده و آن را مایه سعادت و بقا و دوام خانواده معرفی نموده است. کسانی که این قانون اخلاقی را که در  فقه اسلامی ما بدان تاکید شده و  در حد یک تکلیف شرعی به آن امر شده،  رعایت نکنند، هم به لحاظ فقهی و هم در قوانین موضوعه مدنی ایران مورد عقاب واقع می شوند. البته مصادیق حسن و سوء معاشرت در زنان و مردان متفاوت است و در نتیجه ضمانت های اجرایی نسبت به عدم رعایت وظایفشان وجود دارد .این تحقیق، با درنظرگرفتن ضعف قوانین موضوعه و  عدم تبیین دستورات شرعی موجود در قرآن و احادیث به  پیرامون این موضوع توجه کرده و به همین دلیل، برای بیان مصادیق معاشرت به معروف و نقص قوانین مدنی، مباحثی مانند نشوز، آرامش و عدم آرامش روانی، عسر و حرج و ... را مطرح کرده است. نگارنده برای رسیدن به این اهداف، تحقیق را در سه فصل مفهوم شناسی، مبنا و جایگاه حسن معاشرت در اسلام، و آثار حسن معاشرت و سوء معاشرت در خانواده و جامعه تنظیم نموده است. این تحقیق، مسئله محور بوده و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی مباحث را از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده است. مباحث پیرامون حسن معاشرت را می توان در علومی چون روان شناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی، اخلاق و فقه و حقوق بررسی نمود. این پژوهش با ورود به مباحث فقهی و نگاهی به اخلاق اسلامی تنظیم شده است. حاصل کلام آن که بقا و دوام زندگی خانوادگی، سلامت روان افراد خانواده، اعم از پدر و مادر و فرزندان، و هم چنین سلامت روانی و محیطی اجتماع منوط به این آموزه قرآنی است.


 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :