دوشنبه - 2019 مارس 25 - 19 رجب 1440 - 5 فروردين 1398
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 185154
تاریخ انتشار : 3 تیر 1395 11:26
تعداد بازدید : 387

ورود به بهشت ممنوع

یکی از مواردی که نقش بسیاری در به وجود آمدن فرزندان لاابالی، بی بند و بار و بی حیا دارد کسب مال از حرام و شبه ناک است. وقتی که فرد غیرت و اهمیتی نسبت به مالی که به دست می آورد نداشته باشد به مرور اثر مال حرام در خود فرد باعث از بین رفتن غیرت ناموسی، و تربیتی فرد نسبت به فرزندان و اهل و عیال و خانواده اش می شود؛ و از طرف دیگر زمینه خطر پرورش بچه های بی حیا را بیشتر می کند. حرام خواری، قلب و دل انسان را تاریک می کند. دعای کسی که لقمه حرام می خورد، مستجاب نمی شود. طاعات و عباداتِ کسی که لقمه حرام می خورد، قبول نمی شود. خوردن لقمه حرام، آثار منفی درزندگی دنیایی و اخروی انسان دارد. خوردن لقمه حرام، دینداری را تباه می کند. هر گوشتی که از حرام بروید، آتش جهنم برای او سزاوارتر است.

یکی از مواردی که نقش بسیاری در به وجود آمدن فرزندان لاابالی، بی بند و بار و بی حیا دارد کسب مال از حرام و شبه ناک است. وقتی که فرد غیرت و اهمیتی نسبت به مالی که به دست می آورد نداشته باشد به مرور اثر مال حرام در خود فرد باعث از بین رفتن غیرت ناموسی، و تربیتی فرد نسبت به فرزندان و اهل و عیال و خانواده اش می شود؛ و از طرف دیگر زمینه خطر پرورش بچه های بی حیا را بیشتر می کند.


1. لقمه حرام، تاریکی قلب و دل می آورد

علت اینکه انسان لازم است از خوردن مال حرام اجتناب کند، این است که حرام، قلب را تاریک می کند و بصیرتش را از بین می برد؛ ولی خوردن حلال سبب روشنایی و بیناییِ دل می شود و تاریکی یا روشنایی دل از اعتقاد قلبی پدید می آید نه از مالی که انسان به حرام یا حلال بودنش معتقد است.

2. لقمه حرام، باعث عدم استجابت دعا می شود

وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله از حریص بر دنیا یاد می کرد، می فرمود: چه بسیار آدم ژولیده موی، خاک آلوده و دورافتاده در سفرها که طعام و لباسش حرام و خوراکش حرام است و دست هایش را بلند می کند و یارب یارب می گوید. پس کجای آن دعا مستجاب می شود.

3. لقمه حرام، عدم قبولی نماز را در پی دارد

غزالی گوید: ...ابن عباس می گوید: خداوند نماز کسی را که در شکمش مال حرام باشد، قبول نمی کند.

چنین گویند که هر که یک لقمه حرام خورد، چهل روز، تیر دعای او بر نشانه اجابت نرسد.

4. لقمه حرام، آتش دوزخ را به همراه دارد

[پیامبر صلی الله علیه و آله ] فرمود: هر گوشتی که از حرام بروید، آتش او را سزاوارتر است.

5. لقمه حرام، مانع رسیدن به سعادت و توفیق می شود

(از صفات رذیله متعلقه به قوّه شهویه) مال حرام خوردن و از آن اجتناب نکردن است و آن از نتایج حبّ دنیا و حرص بر آن است و از اشدّ مهلکات و اعظم موانع وصول به سعادت است.

بیشتر کسانی که به هلاکت رسیده اند، سببش آن بوده و اکثر مردم که از فیوضات و سعادات محروم مانده اند، به واسطه آن شدی. سدّی از این محکم تر در راه توفیق نیست و پرده ای از این مانع تر بر چهره تأیید نه و کسی که تأمل کند، می داند که خوردن حرام، اعظم حجابی است بندگان را از وصول به درجه ابرار و قوی تر مانعی است از اتصال به عالم انوار. سراچه دل را از آن، تیرگی و ظلمات و خباثت و غفلت حاصل و نفس انسانی به واسطه آن به اسفل درکاتِ هلاکت و ضلالت واصل می گردد.

6. لقمه حرام، باعث عدم قبولی واجبات و مستحبات است

از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که در بیت المقدس فرشته ای هست که هر شب ندا می کند که هر که بخورد چیزی را که حرام باشد، خدا از او نه قبول می فرماید سنّتی را و نه واجبی را.

7. لقمه حرام، باعث گلایه زن و فرزند در روز قیامت است

وارد شده است که زن و فرزندان آدمی در روز قیامت به او می آویزند و او را در موقف حضور پروردگار باز می دارند و می گویند: پروردگارا! حق ما را از این شخص بستان. به درستی که ما جاهل به احکام شریعت بودیم و او ما را تعلیم نکرد و غذای حرام به ما خورانید و ما عالم به آن نبودیم.

8. لقمه حرام، درد و رنج جسمی می آورد

ابوالقاسم جعفربن احمدالرازی گوید: ابوالخیر عَسقلانی را ماهی آرزوی همی آمد به چندین سال، چون از جایی پدیدار آمد حلال، دست فرا کرد تا بخورد. استخوانی از استخوان های ماهی به انگشت وی فرا شد؛ بدان سبب دست از وی بداشت. گفت: یارب! کسی دست به شهوتِ حلال دراز کند، چنین کنی. آنکه دست به شهوت حرام دراز کند، با وی چه کنی.

9. لقمه حرام، در اولاد اثر سوء دارد

از قصّه پر غصّه آدم که گندم بهشت خورد، حکایت قابیل که می گویند نطفه وجود او از آن گندم بسته بود، به عبرتی برگیر؛ خاصیّت دو دانه گندم منهیّ مباح بهشت که آن باشد، خاصیت چرب و شیرین مهملات حرام و شبهه دار دنیا چه خواهد بود و بدان که تأثیر غذا در نطفه از قبیل تأثیر ساعت و حالت مرد و زن و اثر ترک ذکر حق در زمان جماع خواهد بود که به سر حدّ الجاء و اجبار نرسد و لهذا آن شخص مکلّف می باشد و تصحیح نیّت و قوّت تدبیر خود مناز و با قوت لایموت بساز که ضرر طعام دغدغه دار بدان از آن منفک نمی شود.

10. لقمه حرام، روزه را باطل می کند

غیبت و دروغ و بهتان و قوت حرام، روزه باطل کند به دلیل قرآن؛ قال اللّه تعالی: «سَمّاعُونَ لِلْکَذِبِ أکّالُونَ لِلسُّحْتِ.» دروغ و خوردن حرام، حق تعالی به یکدیگر مقرون کرده است.

در خبر است که دو زن در عهد رسول صلی الله علیه و آله به روزه بودند. در آخر روز گرسنگی ایشان را چنان به رنج آورد که نزدیک بود، هلاک شوند. دستوری خواستند از رسول صلی الله علیه و آله که روزه بگشایند. رسول صلی الله علیه و آله دستوری داد. چون روزه بگشادند، قدحی بدیشان فرستاد و ایشان را فرمود: قی کنید در این قدح. به هر دُوان، قدح پر از خون تازه و گوشت تازه کردند، مردمان شگفت بماندند. رسول صلی الله علیه و آله گفت: عجب مدارید از این حال که ایشان از رزق حلال به روزه بوده اند و به رزق حرام روزه بگشادند.

12. لقمه حرام، درهای حکمت را بر دل می بندد

در حدیث است که هر کس طعامی را از روی شهوت و خواهش نفس (نه از روی نیاز بدن) بخورد، خداوند، حکمت را بر دل او حرام فرماید.

13. لقمه حرام، دین را تباه می کند

چند مال شبهه ناک آری به کف؟تا که باشی نرمْپوش و خوش علف
عاقبت سازد تو را از دین بریاین خودآرایی و این تن پروری
لقمه کآید از طریق مشتبهخاک خور خاک و بر آن دندان منه
کان تو را در راه دین مغبون کندنور عرفان از دلت بیرون کند
لقمه نانی که باشد شبهه ناکدر حریم کعبه، ابراهیم پاک
گر، به دست خود فشاندی تخم آنور به گاو چرخ کردی شخم آن
ور مه نو در حصارش داس کردور به سنگ کعبه اش دستاس کرد
ور به آب زمزمش کردی عجینمریم آیین پیکری از حور عین
ور بخواندی بر خمیرش بی عددفاتحه با قل هو اللّه احد
ور بود از شاخ طوبی آتششور شدی روح الامین هیزم کشش
ور تو بر خوانی هزاران بسملهبر سر آن لقمه پر ولوله
عاقبت، خاصیتش ظاهر شودنفس از آن لقمه تو را قاهر شود
در ره طاعت، تو را بی جان کندخانه دین تو را ویران کند
درد دینت گر بود ای مرد راهچاره خود کن که دینت شد تباه

پیام ها:

1. حرام خواری، قلب و دل انسان را تاریک می کند.

2. دعای کسی که لقمه حرام می خورد، مستجاب نمی شود.

3. طاعات و عباداتِ کسی که لقمه حرام می خورد، قبول نمی شود.

4. خوردن لقمه حرام، آثار منفی درزندگی دنیایی و اخروی انسان دارد.

5. خوردن لقمه حرام، دینداری را تباه می کند.

6. هر گوشتی که از حرام بروید، آتش جهنم برای او سزاوارتر است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :