سه شنبه 29 اسفند 1396 - 4 رجب 1439 - 2018 مارس 20 - ساعت 22:5
تأثیر اسرائیلیات بر داستان پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلّم) در تفاسیر

در جلسه دفاعیه مورخ96/10/27 طلبه زهرا سلیمی از تحقیق پایانی خود با عنوان«تأثیر اسرائیلیات بر داستان پیامبر اکرم(ص) در تفاسیر» دفاع نموده و با کسب نمره19 موفق به کسب مدرک سطح2 گشتند.

ترجمه و تحقیق مبحث «عده» از کتاب الخلاف شیخ طوسی دفاع پايان نامه سطح 3 در روز چهارشنبه 2 اسفند ماه در مجتمع كوثر برگزاری جلسه دفاع از تحقیق پایانی